Kadry, płace, ZUS

Zapewniamy całościową obsługę w zakresie kadr i płac oraz ZUS


  • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, przebiegiem pracy oraz zwolnieniem pracownika
  • obliczanie i sporządzenie list płac
  • przygotowywanie i przesyłanie do ZUS dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
  • sporządzanie bieżącej dokumentacji kadrowo - płacowej
  • przygotowanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • przygotowanie wniosków związanych z zasiłkami oraz zaświadczeń o wysokości zarobków
  • inne usługi związane z obsługą kadrowo – płacową i ZUS